Opatrenia pri potápačskej pumpe

2021-06-16

Horizontálne potápačské čerpadlo pracuje vo vode, ľahko vyteká a dokonca môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pokiaľ je nainštalované zariadenie na ochranu proti úniku, ak hodnota vypúšťania potápačského čerpadla prekročí hodnotu prevádzkového prúdu ochranného zariadenia proti úniku, chránič proti úniku automaticky vypne napájanie.
Vysoké napätie a nadmerné napätie zvýši teplotu potápačskej pumpy, skráti dobu používania a môže dokonca spáliť potápačskú pumpu. Nízkonapäťové napájacie vedenia vo vidieckych oblastiach majú dlhý čas a často existuje jav, že koncové napätie je príliš nízke a štartovacie napätie je príliš vysoké.
Existuje mnoho druhov ponorných elektrických čerpadiel a je to inverzia do vody, ale množstvo vody vo vode je malé, prúd je veľký a čas inverzie poškodí vinutie motora. Preto by malo byť ponorné elektrické čerpadlo zapnuté pred vodou, skontrolujte, či je smer otáčania správny, ak sa otáčanie krídla trojfázového ponorného čerpadla ihneď zastaví, vymeňte akékoľvek dve fázy káblového trojfázového drôtu.
Predchádzajúce:NIE