Princíp činnosti prúdového čerpadla

2021-09-03

Priemyselné prúdové čerpadlo, tiež známy ako prúdové čerpadlo a vyhadzovač. Čerpadlo, ktoré používa vstrekovanie vysokotlakovej pracovnej tekutiny na dopravu tekutiny. Skladá sa z trysky, zmiešavacej komory a expanznej trubice. Aby bola prevádzka stabilná, je v hrdle nastavená vákuová komora (tiež známa ako sacia komora); Aby sa obe tekutiny úplne zmiešali, za vákuovou komorou je miešacia komora. Počas prevádzky je pracovná tekutina vypúšťaná z trysky vysokou rýchlosťou, aby sa vo vákuovej komore vytvoril nízky tlak, takže sa transportovaná kvapalina nasaje do vákuovej komory a potom vstúpi do zmiešavacej komory. V zmiešavacej komore sa vysokoenergetická pracovná tekutina a nízkoenergetická transportovaná kvapalina úplne zmiešajú, aby si navzájom vymieňali energiu, a rýchlosť je postupne konzistentná. Pri vstupe z hrdla do difúznej komory sa rýchlosť spomalí a statický tlak stúpne, aby sa dosiahol účel prepravy kvapaliny.